top of page

Exkluzív mentalista show

Megdöbbentő és felejthetetlen

  • 45 min
  • 455 000 magyar forint
  • Customer's Place

Service Description

A rendezvény koncepciójába illeszkedő interaktív, izgalmas és intelligens mentalista műsor, melyben megdöbbentő mutatványok nyűgözik le a nézőket. Danny humoros stílusával és izgalmas mutatványaival addig fokozza a hangulatot, ameddig csak lehet, a nézők pedig sokáig megőrzik emlékezetükben a műsort és ezzel együtt a rendezvényt és a házigazdát. Danny minden alkalommal megszólítja és interaktivitásra bátorítja a nézőket, így a vendégek nem csak passzív szemlélők lesznek, hanem a show szereplői is!


Lemondási feltételek

Amennyiben a Megrendelő az előadás megtartásától eláll, azt a Danny Blue Kft.-vel az előadás időpontja előtt legalább 30 nappal korábban írásban köteles közölni. 30 napon belüli elállás esetén a teljes tiszteletdíjnak megfelelő összeg jár meghiúsulási kötbér jogcímén a Danny Blue Kft részére. Ha az előadás a Danny Blue Kft. érdekkörén kívüli okból nem kerül megtartásra, megtartása lehetetlenné válik, megszakad vagy azt csak jelentős késéssel lehetne elkezdeni (pl. érdeklődés hiánya, áramszünet, szélsőséges időjárási viszonyok, színfalak mögötti károkozás, stb. miatt), a Danny Blue Kft.-t a teljes díjazás ebben az esetben is megilleti. Bármilyen akaratán kívül eső, előre nem látható hátráltató tényező (pl. Előadó komoly betegsége, sérülése, vis maior) esetén a Danny Blue Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az előadásra Danny Blue helyett – azonos anyagi feltételekkel – másik hasonló kvalitású és színvonalú művész közreműködését biztosítsa. Erről a Megrendelőt az előadás megkezdését megelőzően 3 órával értesíteni köteles.


Contact Details

+36209527760

info@danny-blue.com

HUN


bottom of page